Koersvast en grensverleggend
OPEN DAG 1.2.2019

Wij zijn het Ichthus

Wij zijn het Ichthus College! Wij zijn een christelijke school op reformatorische grondslag. Ons kompas is de Bijbel. Met jou en alle andere leerlingen vormen we een ‘mini-maatschappij’. Zo bereiden wij je voor op je vervolgstudie en de maatschappij. Wij gaan zelfs een stapje verder: met het programma ‘Internationaal leren’ ontdek je nieuwe culturen en leer je over landsgrenzen heen kijken.

De Bijbel is ons kompas
Wij geloven dat God jou specifieke gaven en talenten heeft gegeven. Wij helpen je deze te ontdekken en te benutten. De basis hiervan zijn de waarden en normen die de Bijbel ons aanreikt en het principe ‘heb God lief boven alles en je naaste als jezelf’.

Onderwijsaanbod
Het Ichthus College is een school waar we rekening houden met de verschillen in talenten en leerstijlen van onze leerlingen. Dit komt in de eerste plaats tot uiting in de verschillende onderwijsniveaus die binnen de school aanwezig zijn:

Vmbo-tl
Havo
Vwo (atheneum en gymnasium)

Binnen de verschillende niveaus kun je kiezen uit diverse profielen en programma’s, rekening houdend met jouw leerstijl en interesses. Denk hierbij aan meer theoretische en meer beroepsgerichte programma’s.

Begeleiding en Zorg
Soms heb je als leerling extra hulp nodig. Bijvoorbeeld bij het plannen van werk. Het Ichthus College heeft ook in deze situaties optimale aandacht voor jou. Een remedial teacher, orthopedagoog, schoolmaatschappelijk werker, vertrouwenspersoon of schoolpastor staan voor je klaar om hulp en ondersteuning op maat te bieden.

  • "Het is lekker afwisselend.
    Naast leren zijn we ook veel bezig met onze handen."
  • "Het is een leuke school. Zeker Science en Beeldende Vorming!"
  • "De sfeer is goed. Het is echt gezellig op het Ichthus."
Wij zijn het Ichthus College Wij zijn het Ichthus College