Koersvast en grensverleggend
OPEN DAG 31.1.2020

Vwo

Vwo

De vwo-brugklas
Behoorde je tot de hoogst scorende leerlingen op de basisschool? Dan is deze brugklas voor jou. Je komt in de klas met leerlingen die ook hoog scoorden, even leergierig zijn en het prettig vinden om vooral zelfstandig te kunnen leren. Het vwo bereidt jou voor op het wetenschappelijk onderwijs.

De masterclass
Dit is een speciale vwo-brugklas. Hier wordt de voorbereiding getroffen voor een vervolg op het gymnasium of de vwo-bèta stroom. Door het volgen van extra modules kom je in aanraking met specifieke onderwerpen uit de natuurkunde, wiskunde en biologie. Maar ook op het gebied van kunst en de klassieke talen kun je ervaren waar je interesses en talenten liggen. Je volgt het reguliere programma van sommige vakken in minder uren. Hierdoor ontstaat ruimte voor extra modules. Daarnaast wordt in de brugklas tijdens het studielesuur specifiek aandacht besteed aan je (studie)vaardigheden als memoriseren, samenvatten en presenteren. Ook het leren omgaan met huiswerk en het maken van een studieplanning komen aan de orde. De diverse vakken sluiten hierbij aan door het oefenen met diverse vakvaardigheden. In het tweede en derde leerjaar wordt aan de belangrijkste studievaardigheden opnieuw aandacht besteed binnen de vakken.

Vervolg vwo
De vwo kent zes leerjaren. In het zesde leerjaar rond je de vwo-opleiding af. De vwo-opleiding is onder meer bedoeld als voorbereiding op een studie in het Wetenschappelijk Onderwijs (wo). Je profielkeuze wordt voor een deel bepaald door de eisen die de wo-opleiding of studierichting aan de toelating stelt. Vanaf leerjaar vier is niet echt meer sprake van klassen. Op bijna elk uur van de dag wisselt de samenstelling van de groepen. Dat komt door de verschillende profielen. Er zijn vier profielen:
• Cultuur en maatschappij
• Economie en maatschappij
• Natuur en gezondheid
• Natuur en techniek

Op het Ichthus College is het mogelijk om examen te doen in muziek, beeldende vormgeving, informatica en bewegen, sport en maatschappij (BSM). In het gemeenschappelijk deel zijn de vakken Nederlands, Engels, algemene natuurwetenschappen (ANW), culturele en kunstzinnige vorming (ckv), godsdienst en lichamelijke opvoeding (lo) voor alle leerlingen verplicht. Naast het gemeenschappelijk deel en het profieldeel mag je nog één vak in de zogenaamde ‘vrije ruimte’ kiezen. Bij het maken van een zo verantwoord mogelijke profielkeuze word je begeleid door de decaan. Deze geeft je informatie en adviseert en stimuleert je bij het kiezen van het juiste profiel. De docenten van leerjaar drie informeren je over de inhoud van hun vak in leerjaar vier, vijf en zes. In het derde leerjaar vindt een speciale ouderavond plaats, waarop de profielkeuze centraal staat.

Gymnasium en vwo-bèta
Op het gymnasium zijn de vakken Latijn en Grieks in de tweede en derde klas verplicht.
Op het vwo-bèta werk je één middag in de week op een andere manier aan verschillende bèta-onderwerpen. Per zes weken is er een module.

  • "Het is lekker afwisselend.
    Naast leren zijn we ook veel bezig met onze handen."
  • "Het is een leuke school. Zeker Science en Beeldende Vorming!"
  • "De sfeer is goed. Het is echt gezellig op het Ichthus."
Wij zijn het Ichthus College Wij zijn het Ichthus College